Ek hastalıkların Kontrolü

  • Hipertansiyon (kanama, iskemi…)
  • Diabetes Mellitus (enfeksiyona yatkınlık, dolaşım bozukluğu, nöropati,…)
  • Kalp ve Damar Hastalığı (iskemi, dolaşım bozukluğu, …)
  • Geçirilmiş Emboli – Tromboz (iskemi)
  • Malign Hastalıklar (immün sistem bozukluğu)
  • Böbrek Yetmezliği (toksik maddelerin dolaşımda artması, protein kaybı…)
  • Karaciğer Yetmezliği (toksik madde artışı, metabolizma bozukluğu,…)
  • İmmün Sistem Bozuklukları (enfeksiyona yatkınlık, yara iyileşmesinde bzk)
  • Romatizmal Hastalıklar (steroid kullanımı)
  • Sindirim Sistemi Hastalıkları (esansiyel maddelerin alımının bozulması)
TOP