Klinikte Akut ve Kronik Yara Bakımı

Hastanın Sağlık Durumunu Değerlendirmek

 •          Sistemik Değerlendirme
 •          Ek hastalıkların Kontrolü
 •          Beslenme Durumunu Değerlendirmek
 •          Yara Açılma Riskini Belirlemek ve Önlem Almak
 •          Mevcut Yaraların Değerlendirilmesini Yapmak
 1.                    Boyut
 2.                    Neden
 3.                    Evreleme
 4.                    En uygun Tedavi Metodu

 

Yara İyileşmesini Hızlandıracak Ürünlerin ve Tıbbi Malzemelerin Temini

Sistemik Değerlendirme  

 • Solunum Sistemi Değerlendirmesi
 • Kalp Damar (dolaşım) Sistemi Değerlendirmesi
 • Sindirim Sistemi Değerlendirmesi
 • Nörolojik Durum Değerlendirmesi
 • Cilt Durumu Değerlendirilmesi

 

Ek hastalıkların Kontrolü

 • Hipertansiyon (kanama, iskemi…)
 • Diabetes Mellitus (enfeksiyona yatkınlık, dolaşım bozukluğu, nöropati,…)
 • Kalp ve Damar Hastalığı (iskemi, dolaşım bozukluğu, …)
 • Geçirilmiş Emboli – Tromboz (iskemi)
 • Malign Hastalıklar (immün sistem bozukluğu)
 • Böbrek Yetmezliği (toksik maddelerin dolaşımda artması, protein kaybı…)
 • Karaciğer Yetmezliği (toksik madde artışı, metabolizma bozukluğu,…)
 • İmmün Sistem Bozuklukları (enfeksiyona yatkınlık, yara iyileşmesinde bzk)
 • Romatizmal Hastalıklar (steroid kullanımı)
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları (esansiyel maddelerin alımının bozulması)

 

Beslenme Durumunu Değerlendirmek

 •          BMI indeks – Obezite
 •          Protein, albümin kan şekeri değerleri
 •          Vitamin ve mineral değerleri
 •          Oral alım yoksa tüp ile beslenme veya parenteral beslenme kontrolü

 

Yara Açılma Riskini Belirlemek ve Önlem Almak

 • Tüm Vücut Cilt Kontrolü
 • Braden Basınç Ülseri Risk Tahmini
 • Risk Olan Bölgelere Yara Oluşunu Engelleyecek Ürün Önerilmesi
 • Bariyer Krem
 • Havalı Yatak (pozisyo verici)

 

Mevcut Yaraların Değerlendirilmesini Yapmak

Yaranın Boyutları (uzunluk, genişlik, derinlik), yara açılmasın neden olan etken (basınç, iskemi, yetmezlik, enfeksiyon, travma, kimyasal, yanık…) tespiti, yaranın evresi, eksuda varlığı, enfeksiyon varlığı gerekirse doku kültürü ve yaranın fotoğraflanarak bakım etkinliğinin gözlenmesi.

 • Aktif veya Pasif Kapamalı Pansuman
 • Cerrahi ya da Tıbbi Debritman
 • Enfeksiyon Kontrolü
 • Primer Cerrahi Onarım ve Flep İle Kapama

Kronik yarası olan ve evde yara bakım hizmeti almak isteyen hastalara yaranın değerlendirilmesi, sistemik değerlendirme, beslenme durumunun değerlendirilmesi sonrası uygun olan ve yaranın iyileşmesini sağlayacak yara bakımını sağlamak ve yakınlarına hasta odaklı kaliteli tıbbi bakım konusunda danışmanlık hizmetini sunmaktayız.

Yara bakım ekibi olarak, evde yatağa bağımlı hastaların tıbbi değerlendirmesini yapmak, akut ve kronik yaralarda yara bakımı sunmak ve yeni yaraların oluşmasını önlemek amacıyla tıbbi bakım ve destek sunmak misyonumuzdur. Bu hizmetlerimizi, bilimsel çizgide ve yeni teknolojiler ışığı altında talep edenlere en iyi şekilde ulaştırabilmek hedefimizdir. Yatağa bağımlı olmayan kronik yarası olan hastalarımıza da ayak ve yara bakım merkezimizde aynı şekilde değerlendirme yaparak en uygun ve iyileşmeyi sağlayacak en etkili yöntemi belirleme hizmetini de sunmaktayız.

TOP