Modern Yara Bakım Ürünleriyle Tedavi

Vakum Tedavisi

Vakum Tedavisi

Bu yöntem yara iyileşmesi tedavisinde, zor yaralarda, geç iyileşen ve tekrarlayan yaralarda, iyileşmeye yardımcı olan bir tedavi yöntemidir. Vakum tedavisi ile yara üzerine belli bir negatif basınç uygulanarak yara iyileşmesi hızlandırılır. Özellikle kan akımı sınırlı kronik ya da travmatik yaralarda lokal kan akımını yaklaşık 4 kat arttırarak hem granülasyon dokusu gelişimine olumlu etki yapmakta hem de bu etki ile birlikte bakteri sayısını azaltırken yara iyileşme dokusunu yani  “granülasyon dokusu”  gelişimini hızlandırmaktadır. Ayrıca mekanik stres ile sistemin yarattığı yaranın merkeze doğru (sentripedal) çekilmesi ile de yara kontraksiyonu ve yara boyutlarında anlamlı küçülme elde edilmektedir. Ayrıca özellikle subakut yaraların önemli problemi olan ödem ve sistemin vakum etkisiyle ödem sıvısını azaltması sonucu bu ödemin yarattığı zararlı etkiler oldukça minimuma indirgenmektedir.

Ultrasonic yarsa tedavi

Ultrason teknolojisi halen bazı kemik yaralarının tedavisinde de kullanılıyordu ancak bu araştırma ile birlikte yeni bir uygulama alanı daha buldu. Araştırma kapsamında hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, ultrasonik yara tedavi sayesinde kronik yaraların iyileşme sürecinin %30 civarında azaldığı saptandı.

Yüksek frekanslı ses dalgaları yaranın içindeki ve etrafındaki hücreleri titretiyor. Bu süreç, hücreleri uyandırıyor ve yaralara daha duyarlı hale getiriyor.

Araştırma, yaşlı ve diyabetik farelerde yaranın iyileşme süresinin dokuz günden, altı güne düştüğünü gösterdi. Deneyler süresince araştırma ekibi, ultrasonik yara tedavisinin haftalarca kapanmayan yaralar üzerinde tedavinin gücünü test etmek için, yaralar kronikleşmeden tedavi uyguluyordu.

Ultrasonik yara tedavisi normal iyileşme sürecini aktif hale getiriyor. Bu yöntem, hücreleri normalde yapmaları gereken şeyi yapmaları için uyandırıyor.”

 

Ozon Terapisi

Ozon 3 oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Doğada atmosferde belirli oranlarda bulunur. En güçlü oksidan ve dezenfektan maddelerden birisidir. Ozon tedavisi medikal ozon jeneratörleri sayesinde elde edilen ozon gazının vücuda çeşitli şekillerde verilerek hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır.

O2 Hiperbarik

Hiperbarik oksijen tedavisi, kapalı bir basınç odası içinde saf oksijen solunması şeklinde uygulanan bir tedavidir. Hiperbarik oksijen tedavisi kısaca HBOT olarak da bilinmektedir. HBOT ile tedavi edilen hastalıklar arasında, diyabet, kemik enfeksiyonları, damar tıkanıklıkları, yanık ve radyoterapi yani ışın tedavisi sonucu ortaya çıkan yaralar gibi iyileşmek için oksijene ihtiyaç duyulan hastalıklar yer almaktadır. Ayrıca ani işitme kayıpları, göz damarlarında tıkanıklığa bağlı gelişen ani görme kayıpları, dalış sırasında hızlı basınç değişimi sonucu gelişen ve vurgun olarak da bilinen dekompresyon hastalığı gibi birçok hastalıkta da hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

Büyüme Faktori ile Tedavi

Diyabet hastalarında görülen Diyabetik Ayak Ülseri vakalarında kullanılan Heberprot-P, doğrudan yaraya intralezyonel olarak uygulanmakta olan, insan “Büyüme Faktörü”dür. Heberprot-B genellikle bu ve bu tarz kronik yaralarda güçlü bir tedavi yöntemi olmakla birlikte ; -topikal O2 tedavisi 50 ml basınç ile nemlendirilmiş o2 uygulaması ile yerel ve periferaloksijenasyon ve vaskülerperfizyonun iyileşmesini sağlar. Akut ve kronik yaraları iyileştirmek için döngüsel basınçlı oksijeni kullanan , kanıtlanmış güvenli bir terapidir. • Anaerobik organizmaların ve potansiyel enfeksiyonların imhasını gerçekleştir. • Yerel ve Periferaloksijenasyon ve vaskülerperfüzyonun iyileştirmesini sağlar.

TOP