Beslenme Durumunu Değerlendirmek

  • BMI indeks – Obezite
  • Protein, albümin kan şekeri değerleri
  • Vitamin ve mineral değerleri
  • Oral alım yoksa tüp ile beslenme veya parenteral beslenme kontrolü
TOP