Hastanın Sağlık Durumunu Değerlendirmek

Hastanın Sağlık Durumunu Değerlendirmek

  •          Sistemik Değerlendirme
  •          Ek hastalıkların Kontrolü
  •          Beslenme Durumunu Değerlendirmek
  •          Yara Açılma Riskini Belirlemek ve Önlem Almak
  •          Mevcut Yaraların Değerlendirilmesini Yapmak
  1.                    Boyut
  2.                    Neden
  3.                    Evreleme
  4.                    En uygun Tedavi Metodu
TOP